Dette website udbydes og administreres af:

Mesta glas syd
Ndr. Industrivej 11

6270 Tønder
CVR-nr.  34419132
Tlf. 7472 2280
Bogholderi@mestaglassyd.dk

 

Privatlivspolitik
Hos Mesta glas Syd værner vi om de personoplysninger, vi som dataansvarlig indsamler om vore kunder i forbindelse med besøg på vores hjemmeside eller køb af varer i vores webshop.
Vi har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger, samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.
Vi anbefaler, at du læser persondatapolitikken omhyggeligt igennem.
Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på mail@pcbyggemarked.dk.

Bruger- og kontaktoplysninger
Når du placerer en bestilling på www.pcbyggemarked.dk, har vi behov for dine oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, for at bestillingen kan leveres til dig, og for at vi løbende kan give dig en status på din bestilling. Vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager også IP-adressen, som din ordre er bestilt fra.
Når du foretager et køb, videregiver vi dine adressoplysninger til tredjepart i form af pakketransportør. Derudover indsamler vi dine bruger- og kontaktoplysninger for at kunne sende dig relevant markedsføring, hvis du har givet særskilt samtykke til dette.

Betalings-  og faktureringsoplysninger
Vi indsamler og behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger, når du foretager et køb. Vi gemmer dine betalings- og faktureringsoplysninger for at gøre det nemmere for dig at købe vores produkter fremadrettet. Vi behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger for, at vi kan levere dine købte produkter. Vi videregiver i den forbindelse dine betalings- og faktureringsbetingelser til tredjepart i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Kortoplysninger, udover den nødvendige information for at kunne håndtere bestilling og eventuel returnering, gemmes ikke af Byg & Anlæg Syd.

Oplysninger om dine køb og præferencer
Vi indsamler og behandler oplysninger om dine køb, herunder præferencer for tilbud og produkter som du viser interesse for. Vi behandler oplysninger om dine præferencer og demografiske forhold med det formål at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring, vi sender dig, hvis du har givet os samtykke hertil.
Alle oplysninger, som Byg & Anlæg Syd registrerer for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Af hensyn til lovkrav til vores bogføring opbevares disse oplysninger i 5 år.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede hosting-faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt, for at ekspedere dine ordrer, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.
Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger. Vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, vi videregiver dine oplysninger, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

Online betalingsudbydere
Såfremt du foretager et køb på vores hjemmeside, videregiver vi dine personoplysninger i form af kort- eller kontooplysninger til en online betalingsudbyder med det formål at udføre betalingen.

Transportørvirksomheder
Såfremt du foretager et køb på vores hjemmeside, videregiver vi dine personoplysninger i form af navn og forsendelses-/leveringsoplysninger til en relevant pakketransportør – typisk Post Nord – med det formål at kunne foretage levering til det ønskede leveringssted.

Særligt om overførelse af oplysninger til tredjelande
For at få statistik på antallet af besøgende på vores website, samt hvor i verden besøgene kommer fra udveksler vi data med Google Analytics, som er beliggende i USA.
Vi baserer vores overførelse på den afgørelse som EU Kommissionen har truffet om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i form af EU-U.S. Privacy Shield aftalen, hvilket alle modtagere er omfattet. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield aftalen via dette link https://www.privacyshield.gov/welcome. Oplysningerne bliver ikke solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart.

Dine rettigheder
I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik
Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.
Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

Cookies
www.pcbyggemarked.dk anvender cookies for at holde styr på de varer, som du har lagt i din indkøbskurv. Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på den computer, du anvender ved bestillingen, og bliver kun brugt til at kunne genkende dig ved dit næste besøg.

Hvis du ønsker at slette cookies på din computer, kan du selv gøre det. Du finder en vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering